Festina life

Festina Finance versterkt positie in pensioen - En leven markt met nederlandse vestiging

Leiden,  De Deense ICT dienstverlener Festina Finance A/S, sinds 2020 actief in de Nederlandse markt voor Pensioen- en Leven systemen heeft sinds 17 december 2021 een Nederlandse vestiging, Festina Finance B.V.

 

Festina Finance A/S is in 2014 opgericht door Morten Schantz, binnen het vakgebied een bekende naam voor de ontwikkeling van IT-systemen voor de pensioen- en verzekeringsmarkt.

De kernactiviteit van Festina Finance is het leveren van toegepaste softwareoplossingen voor Pensioenen, Levensverzekeringen en Bancaire diensten. Speerpunt voor de Nederlandse markt is het Festina Life & Pension platform. Dit platform is een modern en up-to-date modulair pensioen & leven systeem dat de nieuwe producten van het Pensioenakkoord volledig ondersteunt met moderne state-of-the-art cloud-based software, hoge configureerbaarheid en 100% STP-verwerking. Door de open-end architectuur is het platform zeer goed inpasbaar in bestaande IT-landschappen bij klanten

Strategische keuze voor Nederland

Morten Schantz: “Het Pensioenakkoord is de grootste transitie sinds de start van aanvullende pensioenregelingen in Nederland. Voor Festina Finance is dit de reden strategisch te kiezen voor Nederland als belangrijkste internationale expansiemarkt. De pensioentransitie raakt de hele markt en betekent in vrijwel alle gevallen een overgang naar een nieuw pensioenadministratiesysteem.

In de Nederlandse markt met zowel closed book portefeuilles/traditionele producten alsmede de nieuwe Solidaire- en Flexibele DC-producten van het Pensioenakkoord is er behoefte aan een onderscheidende en bewezen agile, cloud based IT-oplossing, met goede klant/deelnemer communicatie en een efficiënte implementatie.

In Denemarken is eerder een analoge pensioentransitie doorgevoerd met producten die sterk lijken op de nieuwe Solidaire en Flexibele pensioenregelingen. Bij PensionDanmark, het grootste pensioenfonds van Denemarken met meer dan 800.000 deelnemers en 50+ pensioenregelingen heeft onze oplossing zich in de praktijk bewezen met operationele efficiency en ongeëvenaarde schaalbaarheid, flexibiliteit en snelheid.”

 

the netherlands canal

Festina Finance Nederland

Sinds de start in Nederland in november 2020 is Festina Finance betrokken in verschillende IT-selectieprojecten bij Nederlandse pensioenuitvoerders. Binnen deze projecten zijn in korte tijd de specifieke functionaliteiten voor de nieuwe pensioenregelingen van het Pensioenakkoord aangetoond. Deze ontwikkeling biedt Festina Finance een voorsprong bij implementatie projecten. Op basis van deze resultaten wordt Festina Finance gezien als een serieuze kandidaat voor mogelijke samenwerking.

Om de strategische keuze voor Nederland te onderstrepen is een Nederlandse vestiging opgericht en zijn de eerste ervaren medewerkers met bewezen track-record aangenomen, met doel de organisatie in beheerste groei door te ontwikkelen en vanaf 2022 samen met Festina Finance Denemarken de Nederlandse klanten volledig te ondersteunen.

Peter Klos, een zeer ervaren professional in de pensioen- en levensector, is aangesteld voor verdere uitbouw van de organisatie en business- en marktontwikkeling. Samen met Jesper Lauritsen, CTO van Festina Finance Denemarken zullen zij leiding geven aan Festina Finance B.V.. Hiernaast zullen zij managerial en inhoudelijk bijdragen aan projecten.

Peter Klos: “De oprichting van Festina Finance B.V. vormt de juiste basis voor de verdere ontwikkeling van de Nederlandse markt. Het platform is ontwikkeld met een internationale scope. De structuur van het platform, met een generieke laag, een Nederlandse landenlaag en een klantenlaag biedt grote voordelen. Voor Nederland staan de Nederlandse eisen aan procesgang, administratie en verslaglegging centraal. De generieke en Nederlandse laag zijn hierdoor voor elk pensioenfonds of uitvoerder volledig toepasbaar. Klanten kunnen intensief betrokken worden bij de implementatie van hun eigen specifieke klantenlaag en de migratie. Dit levert extra mogelijkheden op het gebied van het gezamenlijk ontwikkelen van het platform, kennisdeling, doorlooptijden en het zelf beheren van de klantenlaag en betekent dus efficiency”.

 

Het idee om vanuit deze structuur bij te dragen aan een beheersbare oplossing van de systeemvernieuwing voor het Pensioenakkoord is ook met onafhankelijke consultants besproken en wordt als kansrijk gezien.

In alle projecten wil Festina Finance daarom in businesspartnership met haar klanten samenwerken gericht op het realiseren van het gemeenschappelijk doel, de tijdige en succesvolle implementatie van het Life & Pension platform als oplossing voor pensioenadministraties uit het Pensioenakkoord.

Naast de inzet van haar Deense en Nederlandse specialisten werkt Festina Finance samen met geselecteerde Nederlandse businesspartners op het gebied van implementatie, datakwaliteit, transitie/migratie en projectmanagement.

“Vanuit deze organisatie is Festina Finance een betrouwbare partner met de juiste Nederlandse markt– en businesskennis voor implementatie van Festina Life & Pension als moderne IT-oplossing voor het Pensioenakkoord”

 

Peter Klos
Head of Festina Finance B.V

 

EXTRA INFORMATIE

Festina Finance, opgericht door Morten Schantz, is een in Kopenhagen gevestigd FinTech-bedrijf, dat geavanceerde financiële softwaresystemen ontwikkelt voor pensioenuitvoerders, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en banken.

Het Festina Finance Life & Pension platform is in samenwerking met PensionDanmark ontwikkeld en is vanaf aanvang ontworpen voor de internationale pensioen- en levenmarkt. Het platform is opgebouwd vanuit een 3-laagsmodel, met een generieke laag, een landenlaag en klant specifieke laag. Binnen deze structuur kunnen pensioenregelingen volledig worden geconfigureerd, zonder verdere softwareaanpassing of codeontwikkeling.

Het systeem is binnen 2 jaar binnen budget en volgens planning opgeleverd aan PensionDanmark en sinds de zomer van 2021 volledig operationeel. In Nederland heeft Festina Finance in 2020 het Life & Pensioen platform geïntroduceerd. Dit platform is een modern en up-to-date pensioen & leven systeem dat de nieuwe Solidaire en Flexibele premieregeling voor de Nederlandse markt volledig ondersteunt met unieuwste cloud-based software, hoge configureerbaarheid en 100% STP-verwerking.

Het systeem heeft een krachtige Unit-linked module, voor een volledig transparant en gecontroleerd beheer van DC- producten. Binnen de 3-laagsstructuur kunnen pensioenregelingen volledig worden geconfigureerd, zonder verdere softwareaanpassing of codeontwikkeling.

Het systeem is uit te breiden met de Festina Finance Money In (incasso) en Money Out (excasso) modules.

Binnen de business solution worden alle benodigde processen voor implementatie van het Solidaire- en Flexibele contract ondersteund.

F Life & Pensions ondersteunt volledige integratie in het totale systeemlandschap van klanten door koppeling met andere systemen (intern en extern) via api’s voor efficiënte front- en backoffice-processen

F Life & Pension voldoet aan de bestaande compliance-eisen en ondersteunt de aanpassing aan toekomstige wijzigingen.

Festina Finance is in 2021 door enkele pensioenuitvoerders benaderd voor een proof of concept en request for proposal. Binnen deze projecten is de ontwikkeling van de Nederlandse landenlaag gerealiseerd en is de efficiëntie van het platform aangetoond door in korte tijd de eerste Nederlandse specifieke Solidaire en Flexibele functionaliteiten en producten te implementeren.

Naast deze succesvol afgeronde projecten voor mogelijke samenwerking, hebben in december 2021 ook andere partijen in de pensioensector interesse getoond.

Overig

Festina Finance heeft vestigingen in Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Festina Finance telt meer dan 40 klanten. Sinds de eerste klant in 2014 is Festina Finance gegroeid naar meer dan 80 medewerkers. Deze groei gaat verder door de onderscheidende IT-oplossingen in combinatie met de bewezen implementaties.

Festina Finance heeft een zeer ervaren team, waarvan het merendeel tussen 10 – 30 jaar ervaring in de sector heeft. Met een track record van succesvolle implementaties van leven-, pensioensystemen en adviessoftware.