Category: News

APG zet innovatieve stap naar nieuw pensioenstelsel

Morten Schantz from Festina Finance and Francine van Dierendonck talks about APG new policy and administration syste,m

Pensioenuitvoerder APG gaat met behulp van het Deense FinTech-bedrijf Festina Finance een systeem voor de polis- en kapitaaladministratie ontwikkelen voor de
aangesloten pensioenfondsklanten, waaronder ABP en bpfBOUW. Bij de klanten van APG zijn in totaal 4,8 miljoen deelnemers aangesloten. Het systeem ondersteunt het
nieuwe pensioenstelsel, dat veel veranderingen voor pensioenuitvoering met zich meebrengt.

APG kiest dit Deense FinTech-bedrijf, onder meer, omdat het Nederlandse pensioenstelsel wordt omgezet naar een systeem waarvan onderdelen in Denemarken al gangbaar zijn. Anders dan nu wordt in de nieuwe contracten de individueel door deelnemers opgebouwde pensioenpot bepalend voor de pensioenuitkering. Festina Finance heeft een IT-systeem ontwikkeld dat is gericht op het ondersteunen van dergelijke ‘defined contribution’ pensioenen. APG en Festina Finance gaan op een innovatieve manier samenwerken. Waar Festina Finance in het begin nog intensieve begeleiding biedt, zal APG op een gegeven moment de volledige verantwoordelijkheid nemen. Uiteraard wordt het nieuwe systeem onderdeel van het IT-landschap van APG. Andere redenen voor APG om voor samenwerking met Festina Finance te kiezen zijn de aanwezige pensioenkennis, state of the art technologie, flexibiliteit en een gelijksoortige bedrijfscultuur (‘cultural fit’).

 

Morten Schantz from Festina Finance and Francine van Dierendonck talks about APG new policy and administration system

Francine van Dierendonck, Lid Raad van Bestuur APG en Voorzitter Fondsenbedrijf en Deelnemers- en Werkgeversservices:

“We staan aan de vooravond van een grote transitie in de pensioenwereld. Na jarenlang geschaafd te hebben aan het huidige, uitstekende, pensioenstelsel, gaat het hele systeem om. We willen daarbij kunnen bouwen op de nieuwste en meest innovatieve technologie. In Festina Finance vinden wij de ondernemende partner die, net als wij, alles op alles zal zetten om de best denkbare stap voorwaarts te maken. We zijn trots dat APG als marktleider deze vernieuwende stap maakt. Deze stap is een bijzonder moment voor onze eigen mensen, onze pensioenfondsklanten en voor de hele sector die al 100 jaar bestaat.”

 

Morten Schantz, bestuursvoorzitter Festina Finance:

“Het Pensioenakkoord is de grootste transitie sinds de start van aanvullende pensioenregelingen in Nederland, raakt de hele markt en betekent in vrijwel alle gevallen een overgang naar een nieuw pensioenadministratiesysteem. Wij zijn bijzonder trots dat APG na de uitgebreide selectieprocedure Festina Finance Life and Pension Platform heeft gekozen als nieuw pensioenadministratie systeem. Ons Cloud gebaseerde systeem wordt volledig binnen het APG-IT landschap geïntegreerd en vormt op die wijze één geheel met het applicatielandschap. APG heeft hiermee de volledige regie bij het samenstellen van haar IT- landschap, gericht op innovatie en diensten voor werkgevers en deelnemers. Hierbij kunnen nieuwe ontwikkelingen bij portals en andere vormen van communicatie eenvoudig worden gerealiseerd, zonder de pensioenadministratie zelf te moeten aanpassen. Dit biedt veel voordelen. In samenwerking met het grootste pensioenfonds in Denemarken, hebben wij eerder eenzelfde systeem oplossing gerealiseerd. De samenwerking met de APG-organisatie is open en zeer Persbericht constructief. Binnen deze context zijn wij er volledig op gericht APG te ondersteunen bij deze grote transitie.”

 

Over APG
Als grootste pensioenuitvoerder van Nederland verzorgt APG het pensioen voor 4,8 miljoen deelnemers. APG verzorgt bestuursadvisering, vermogensbeheer, pensioenadministratie, pensioencommunicatie en werkgeversdiensten. We werken voor pensioenfondsen en werkgevers in de sectoren onderwijs, overheid, bouw, schoonmaak, woningcorporaties, sociale werkvoorziening, medisch specialisten en architectenbureaus. APG beheert 576 miljard euro (mei 2022) pensioenvermogen. Met ongeveer 3.000 medewerkers werken wij vanuit Heerlen, Amsterdam, Brussel, New York, Hongkong, Shanghai en Beijing.
www.apg.nl

Over Festina Finance
Festina Finance, opgericht door Morten Schantz, is een Deens FinTech-bedrijf, dat geavanceerde financiële softwaresystemen voor pensioenuitvoerders, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en banken ontwikkelt. Één van de Festina Finance producten is het Life and Pension Platform. Dit is vanaf aanvang ontworpen voor de internationale pensioen- en levenmarkt. Het platform is opgebouwd vanuit een 3-laagsmodel, met een generieke laag, een landenlaag en klant specifieke laag. Binnen deze structuur kunnen pensioenregelingen volledig worden geconfigureerd, zonder verdere softwareaanpassing of codeontwikkeling. Festina Finance heeft meer dan 90 medewerkers, waarvan het merendeel met 10 – 30 jaar ervaring in de sector.
Festina Finance heeft meer dan 40 klanten en heeft vestigingen in Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.
www.festinafinance.nl

 

Meer informatie
APG:
Robert Bakker, woordvoerder
+31 6 462 961 89
Robert.bakker@apg.nl

Festina Finance:
Peter Klos, Head of Festina Finance Nederland
+31 6 145 953 99
pk@festinafinance.com

Festina Finance versterkt positie in pensioen- en leven markt

the netherlands canal and building

Leiden,  De Deense ICT dienstverlener Festina Finance A/S, sinds 2020 actief in de Nederlandse markt voor Pensioen- en Leven systemen heeft sinds 17 december 2021 een Nederlandse vestiging, Festina Finance B.V.

 

Festina Finance A/S is in 2014 opgericht door Morten Schantz, binnen het vakgebied een bekende naam voor de ontwikkeling van IT-systemen voor de pensioen- en verzekeringsmarkt.

De kernactiviteit van Festina Finance is het leveren van toegepaste softwareoplossingen voor Pensioenen, Levensverzekeringen en Bancaire diensten. Speerpunt voor de Nederlandse markt is het Festina Life & Pension platform. Dit platform is een modern en up-to-date modulair pensioen & leven systeem dat de nieuwe producten van het Pensioenakkoord volledig ondersteunt met moderne state-of-the-art cloud-based software, hoge configureerbaarheid en 100% STP-verwerking. Door de open-end architectuur is het platform zeer goed inpasbaar in bestaande IT-landschappen bij klanten

Strategische keuze voor Nederland

Morten Schantz: “Het Pensioenakkoord is de grootste transitie sinds de start van aanvullende pensioenregelingen in Nederland. Voor Festina Finance is dit de reden strategisch te kiezen voor Nederland als belangrijkste internationale expansiemarkt. De pensioentransitie raakt de hele markt en betekent in vrijwel alle gevallen een overgang naar een nieuw pensioenadministratiesysteem.

In de Nederlandse markt met zowel closed book portefeuilles/traditionele producten alsmede de nieuwe Solidaire- en Flexibele DC-producten van het Pensioenakkoord is er behoefte aan een onderscheidende en bewezen agile, cloud based IT-oplossing, met goede klant/deelnemer communicatie en een efficiënte implementatie.

In Denemarken is eerder een analoge pensioentransitie doorgevoerd met producten die sterk lijken op de nieuwe Solidaire en Flexibele pensioenregelingen. Bij PensionDanmark, het grootste pensioenfonds van Denemarken met meer dan 800.000 deelnemers en 50+ pensioenregelingen heeft onze oplossing zich in de praktijk bewezen met operationele efficiency en ongeëvenaarde schaalbaarheid, flexibiliteit en snelheid.”

 

the netherlands canal

Festina Finance Nederland

Sinds de start in Nederland in november 2020 is Festina Finance betrokken in verschillende IT-selectieprojecten bij Nederlandse pensioenuitvoerders. Binnen deze projecten zijn in korte tijd de specifieke functionaliteiten voor de nieuwe pensioenregelingen van het Pensioenakkoord aangetoond. Deze ontwikkeling biedt Festina Finance een voorsprong bij implementatie projecten. Op basis van deze resultaten wordt Festina Finance gezien als een serieuze kandidaat voor mogelijke samenwerking.

Om de strategische keuze voor Nederland te onderstrepen is een Nederlandse vestiging opgericht en zijn de eerste ervaren medewerkers met bewezen track-record aangenomen, met doel de organisatie in beheerste groei door te ontwikkelen en vanaf 2022 samen met Festina Finance Denemarken de Nederlandse klanten volledig te ondersteunen.

Peter Klos, een zeer ervaren professional in de pensioen- en levensector, is aangesteld voor verdere uitbouw van de organisatie en business- en marktontwikkeling. Samen met Jesper Lauritsen, CTO van Festina Finance Denemarken zullen zij leiding geven aan Festina Finance B.V.. Hiernaast zullen zij managerial en inhoudelijk bijdragen aan projecten.

Peter Klos: “De oprichting van Festina Finance B.V. vormt de juiste basis voor de verdere ontwikkeling van de Nederlandse markt. Het platform is ontwikkeld met een internationale scope. De structuur van het platform, met een generieke laag, een Nederlandse landenlaag en een klantenlaag biedt grote voordelen. Voor Nederland staan de Nederlandse eisen aan procesgang, administratie en verslaglegging centraal. De generieke en Nederlandse laag zijn hierdoor voor elk pensioenfonds of uitvoerder volledig toepasbaar. Klanten kunnen intensief betrokken worden bij de implementatie van hun eigen specifieke klantenlaag en de migratie. Dit levert extra mogelijkheden op het gebied van het gezamenlijk ontwikkelen van het platform, kennisdeling, doorlooptijden en het zelf beheren van de klantenlaag en betekent dus efficiency”.

 

Het idee om vanuit deze structuur bij te dragen aan een beheersbare oplossing van de systeemvernieuwing voor het Pensioenakkoord is ook met onafhankelijke consultants besproken en wordt als kansrijk gezien.

In alle projecten wil Festina Finance daarom in businesspartnership met haar klanten samenwerken gericht op het realiseren van het gemeenschappelijk doel, de tijdige en succesvolle implementatie van het Life & Pension platform als oplossing voor pensioenadministraties uit het Pensioenakkoord.

Naast de inzet van haar Deense en Nederlandse specialisten werkt Festina Finance samen met geselecteerde Nederlandse businesspartners op het gebied van implementatie, datakwaliteit, transitie/migratie en projectmanagement.

“Vanuit deze organisatie is Festina Finance een betrouwbare partner met de juiste Nederlandse markt– en businesskennis voor implementatie van Festina Life & Pension als moderne IT-oplossing voor het Pensioenakkoord”

 

Peter Klos
Head of Festina Finance B.V

 

EXTRA INFORMATIE

Festina Finance, opgericht door Morten Schantz, is een in Kopenhagen gevestigd FinTech-bedrijf, dat geavanceerde financiële softwaresystemen ontwikkelt voor pensioenuitvoerders, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en banken.

Het Festina Finance Life & Pension platform is in samenwerking met PensionDanmark ontwikkeld en is vanaf aanvang ontworpen voor de internationale pensioen- en levenmarkt. Het platform is opgebouwd vanuit een 3-laagsmodel, met een generieke laag, een landenlaag en klant specifieke laag. Binnen deze structuur kunnen pensioenregelingen volledig worden geconfigureerd, zonder verdere softwareaanpassing of codeontwikkeling.

Het systeem is binnen 2 jaar binnen budget en volgens planning opgeleverd aan PensionDanmark en sinds de zomer van 2021 volledig operationeel. In Nederland heeft Festina Finance in 2020 het Life & Pensioen platform geïntroduceerd. Dit platform is een modern en up-to-date pensioen & leven systeem dat de nieuwe Solidaire en Flexibele premieregeling voor de Nederlandse markt volledig ondersteunt met unieuwste cloud-based software, hoge configureerbaarheid en 100% STP-verwerking.

Het systeem heeft een krachtige Unit-linked module, voor een volledig transparant en gecontroleerd beheer van DC- producten. Binnen de 3-laagsstructuur kunnen pensioenregelingen volledig worden geconfigureerd, zonder verdere softwareaanpassing of codeontwikkeling.

Het systeem is uit te breiden met de Festina Finance Money In (incasso) en Money Out (excasso) modules.

Binnen de business solution worden alle benodigde processen voor implementatie van het Solidaire- en Flexibele contract ondersteund.

F Life & Pensions ondersteunt volledige integratie in het totale systeemlandschap van klanten door koppeling met andere systemen (intern en extern) via api’s voor efficiënte front- en backoffice-processen

F Life & Pension voldoet aan de bestaande compliance-eisen en ondersteunt de aanpassing aan toekomstige wijzigingen.

Festina Finance is in 2021 door enkele pensioenuitvoerders benaderd voor een proof of concept en request for proposal. Binnen deze projecten is de ontwikkeling van de Nederlandse landenlaag gerealiseerd en is de efficiëntie van het platform aangetoond door in korte tijd de eerste Nederlandse specifieke Solidaire en Flexibele functionaliteiten en producten te implementeren.

Naast deze succesvol afgeronde projecten voor mogelijke samenwerking, hebben in december 2021 ook andere partijen in de pensioensector interesse getoond.

Overig

Festina Finance heeft vestigingen in Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Festina Finance telt meer dan 40 klanten. Sinds de eerste klant in 2014 is Festina Finance gegroeid naar meer dan 80 medewerkers. Deze groei gaat verder door de onderscheidende IT-oplossingen in combinatie met de bewezen implementaties.

Festina Finance heeft een zeer ervaren team, waarvan het merendeel tussen 10 – 30 jaar ervaring in de sector heeft. Met een track record van succesvolle implementaties van leven-, pensioensystemen en adviessoftware.

Revolutionising retirement savings through the power of AI

Read our published article in Copenhagen Fintech Magazine 2021.

Go to the article here

Revolutionising mortgages, one API at a time

Read our published article in Copenhagen Fintech Magazine 2021.

Go to the article here

Mathematical Researcher Starts at Festina Finance

 

Nicholas Gauguin Houghton-Larsen holds a master degree in science and a phd. in mathematics from Copenhagen University.

His ph.d. was researching in the mathematical structure of the theory behind quantum computers. He will be assisting us in further developing our life and pension systems.

Festina Advisor Helps 100-year-old business to Enter the Digital Age

They say that old habits die hard, but after six months of implementation, Festina Advisor has helped to transform Denmark’s Civil Servants' Loan Association (Tjenestemændenes Låneforening) from an analogue to a digital-first and paperless loan provider.

 

The Civil Servants' Loan Association has been the go-to provider of loans for Denmark’s civil servants since it was set in 1907.

But in June 2020, the Danish Government introduced stricter affordability rules for consumer loans, which forced the company to replace its traditional practices with digital solutions.

The new affordability rules limit the maximum amount that someone can borrow each year based on their income and also cap interest rates and associated fees.

“Although we have always strived to prevent reckless lending, the new rules affect how we manage credit ratings and the type of information we need to collect from applicants”, says Kim Østerbye, executive director at the Civil Servants’ Loan Association.

 

Photo: Kim Østerbye - Director at Civil Servants’ Loan Association

 

The organisation approached different system providers to weigh up the different types of digital solutions available to help it assess the affordability for customers looking for a loan.

“We were looking for a product that would make borrowers feel safe, even though they have to provide more information than they used to. We chose Festina Advisor because it is innovative, intuitive, safe, and easy-to-use,” he says.

Festina Advisor uses a combination of public and private data to help consumers manage their household economy and assets and can be configured to provide advice for most financial services products.

Over the last 9 years, usage of the Festina Advisor system has spread rapidly within major financial services firms as a means to empower customers to take control of their finances or as an aid to advisers.

The Paperless Office

In addition to ensuring the Civil Servants’ Loan Association complies with the Government’s new affordability rules, Festina Advisor has also helped it to transform into a paperless organisation.

This is better for the environment, more sustainable, and requires fewer human resources to handle administration.

And despite the scale of change for its customers, going from using an analogue service to a modern digital platform, the Civil Servants’ Loan Association has received fewer user support inquiries than expected.

This is testament to Festina Advisor’s success and the seamless process it can provide.

Using AI to take the direct approach in mortgage lending

a old street with houses in United Kingdom

Maintaining a human touch with consumers while automating to aid expansion has been a constant challenge for businesses. But artificial intelligence is starting to bridge the gap between these twin goals.
This article explores how Bath Building Society has partnered with fintech Festina Finance to use AI to transform its direct mortgage lending proposition.

For centuries building societies have helped generations on to the housing ladder, providing the financial means to make their property-owning dreams a reality.

A key hallmark of the approach societies take to their mortgage customers is to treat them as individuals, not just figures on a spreadsheet. We all have specific needs, requirements and quirks which cannot be easily catered to with a blanket approach. Maintaining this essential human touch can be a challenge when it comes to automation.

The history of automation in all industries as firms have looked to scale up their systems and processes has been to do the exact opposite.
The holy grail for businesses has long been systems that can automate to allow firms to expand but use data to maintain that human touch to focus on the individual needs of customers.

 

AI applied to mortgage lending
Artificial intelligence and data science are starting to transform how firms engage with customers and achieve these two goals.
In the UK, Festina has been working with both Bath Building Society and Hinckley & Rugby Building Society to use artificial intelligence to help both firms transform their mortgage lending.

Hinckley & Rugby has been working with Festina since 2018 and its chief customer officer Dean Waddingham says the firm has consistently addressed complex problems other firms have struggled with to promised timelines.

“We anticipate that our use of the significant capabilities of Festina’s Advisor solution will, over time, provide even greater benefits to our mortgage process and our borrowing members, with its development being accelerated and enhanced by the added contribution of Bath Building Society and ideally others from within the Building Society sector,” Waddingham adds.

Kevin Gray, CEO at Bath Building Society, says a lack of a good front end sales system for direct mortgages sales had been a barrier to growth for the society in the past.

“This was all proving to be both inefficient and frustrating and we therefore had a clear need to do something to improve this position," Gray says

 

At the BSA’s 2019 Annual Conference, Festina demonstrated how its system could be applied to help improve Bath’s direct mortgage lending process, a visit to Hinckley & Rugby further proved that the solution was the right decision, and a contract was signed December 2019.

Dean Waddingham, chief customer officer at Hinckley & Rugby Building Society, says

“One of the key elements for success has been that the team at Festina have been excellent to work with over more than two years, consistently addressing complex problems that others have struggled with very effectively, and to the timelines promised.”

 

The Festina Finance approach
The key behind Festina’s approach to AI has been to see it as a complementary tool when designing a business process and customer journey. The software collects information about the customer's financial situation and asks relevant questions on their views and understanding of mortgages and the overall economic outlook. Mikael Braagaard, CEO at Festina Finance, says:

“We see that the close dialogue between the industry and our software developers leads to state-of-the-art solutions in benefit for the advisors and the end-customers”.

For Bath Building Society, the system has helped them become more flexible when it comes to dealing with customers, compliance and boosting productivity, the solution was put into production summer 2020.

"The time taken to process an application has also been significantly reduced which will greatly enhance the productivity of our direct sales team and improve the customer experience at the same time” says Gray

 

Banks should Invest in Digital Tools

With Danes’ growing fortunes, competition between private investment companies and banks is on the rise. Against this backdrop, Festina Finance has developed a digital tool that makes it easier to attract clients who are prepared to invest while living up to the administrative burdens that requires a lot of resources from the banks.

 

Although record numbers of Danes have money sitting in their bank accounts, low deposit rates are forcing banks to impose negative interest rates on larger assets. Industry experts are speculating that Danes will be motivated to withdraw their savings to invest in trustees or external investment platforms. Since this would have a domino effect, resulting in significant lost revenues, it is vital for banks to offer the right investment services to retain their customers who are eager to invest.

This point is reinforced in the weekly economics paper, Økonomisk Ugebrev – which recently conducted a survey on wealthy private customers. Their results confirmed that 85 percent of wealthy clients want to withdraw their assets from banks to invest them. This could result in 380 billion DKK no longer being managed by Danish banks.

Recognizing this, Mikkel Eriksen – the business development director of Lån & Spar Bank – noted “It is crucial that we help the growing number of private customers who are demanding consultancy and advice.”

A matter of ambition

Of course, not all clients will have the option to receive wealth and investment advice from their bank. In order to be eligible, they must have disposable income and savings – of a predefined amount – that are not already tied up in investments. At the same time, many new opportunities have emerged outside the bank for private customers who would like help managing their assets.

This puts more pressure on the banks to stay competitive. According to Eriksen:

"Today, very few banks have the resources to handle the potential customer group who are qualified to receive advice about how to manage their assets. By digitizing and automating multiple steps in the process, banks will be able to handle and service more customers. It is a matter of retaining customers in the bank and staying competitive.”

 

That is why Lån & Spar Bank have implemented a new solution, built by Festina Finance, to digitize and streamline investment advice for their private customers, who are ready to invest.

As Eriksen explains: “With the integrations of Festina Advisor, we plan to automate the introduction of our products and create additional sales for new customers. Customers will be able to manage their assets independently, efficiently, and unaffected by the banks opening hours. That option was already partly available for simple products, and we wanted to be able to sell more complex products digitally.”

Now, customers can do their homework in advance

Increasingly, banking customers are realizing that their money does not necessarily have to be managed by or sit in traditional banks. Many digital platforms now offer the same services as traditional brick and mortars, and it is across these platforms that the battle for customers is being fought.

“The use of technology and digitalization will continue to grow, so it is only natural that customers expect banks to follow suit and to receive advice on their own terms,” Eriksen explains.

Now, Lån & Spar’s clients can report their financial ratios, such as tax information, budgets, and debt information through a mobile app. Because the bank uses Festina Advisor, it makes pertinent information available to the investment advisor before the client comes in for a personal meeting.

As Eriksen points out:

"Typically, clients have done a great deal of legwork before coming in for an investment advice meeting. This is motivated, in part, by customers taking more responsibility for how their wealth optimization and pension savings are combined. Therefore, we must remain open to full self-service for our customers who are digitally inclined.”

 

Freeing staff and customers from administrative burdens

For many new investors, asset management is a highly complex affair. Just as it became more accessible thanks to digitalization, the European Union tightened its grip and introduced new regulatory requirements to protect private investors.

Senior developer at Festina Finance, Mark Wrobel, states:

"The increasing regulation has resulted in more administrative processes and thus increased costs for the banks. Digitization has the potential to ease these challenges. It’s hard to make old systems communicate with each other, and that’s where Festina Advisor comes into the picture. We ensure that there is a free exchange of data, and that consultants can focus on the business rather than the technicalities. This means that they can use their time for what they are best at: assisting customers.”

 

At Lån & Spar, staff members are already benefitting from easing up on administrative burdens:

“Regulation is complex and requires a lot of resources. But the journey through Festina Advisor makes it easier for us to implement new integrations, and we are saving huge administrative costs by digitizing our business. These are resources we can use to optimize other areas of our bank,” Eriksen concludes.